Om os

Næsbjerg Rådgivning & Revision ApS, Registreret revisionsselskab er primært en rådgivningsvirksomhed, der beskæftiger med økonomisk rådgivning, strategi – og handlingsplaner inden for Erhverv og Erhverv Landbrug.

 Virksomheden er stiftet og ledes af Christian Jørgensen, der har mere end 30 års erfaring som revisor og økonomirådgiver. Med et solidt fagligt og personligt afsæt påtager jeg mig opgaver, der drejer om at du og din virksomhed kan træffe bedre forretningsmæssige beslutninger. Jeg ”knækker” regnskaberne, afdækker potentialer, optimerer, medvirker til formulering af mål og strategier, udfærdiger budgetter, medvirker til handlingsplaner og ikke mindst, sikrer, at der følges op og virksomheden kommer i mål.

Jeg påtager mig opgaver både som led i virksomhedens sædvanlige årshjul for økonomisk styring, opfølgning mv. Og jeg påtager mig opgaver, der har sammenhæng med, at virksomheden står i en særlig situation f.eks. med overvejelser om større investeringer, ejer- eller generationsskifte, står med ekstraordinært store økonomiske udfordringer, overvejer ejerform og struktur, vil gribe aktuelle muligheder for vækst osv.

Christian Jørgensen

Ejer, ledelse og medarbejder

  • Født i Haderslev.
  • Cand. agro – Landbrugsøkonom  1987.
  • Registreret revisor 1994.

CV:

  • Revisor og økonomikonsulent i landbrugsrådgivningen.
  • Erhvervs-/Landbrugsrådgiver i Nordea Bank.
  • Økonomisk konsulent i Esbjerg Kommune.
  • Controller – og projektadministrator ved Erhvervsakademi SydVest.
  • Har i 2018 stiftet Næsbjerg Rådgivning & Revision ApS.

Nøgleord - Fagligt

Økonomistyring – driftsøkonomi – regnskab – revision – budget – strategi - skatterådgivning - selskaber og omstrukturering – udviklingsprojekter – Turn Around -  krisestyring og rekonstruktion - offentlig service - nøgletal og benchmarking - salg vedr. udlån, realkredit, pension og forsikring - kredit og engagementsstyring.

Nøgleord - Personligt 

Holdspiller - Ambitiøs – Fleksibel – Vil kende din virksomhed - Både en drifts- og udviklingsorienteret tilgang - God til både tal og tekst – Mestrer komplekse problemstillinger - Kan sammenfatte essensen, skære ind til benet, gøre det svære let tilgængeligt.

Uafhængighed mm.

Som Registreret Revisionsvirksomhed er jeg uafhængig af økonomiske interesser. Jeg har ingen interesser i forhold til ”mersalg”, og jeg modtager ikke henvisningsprovisioner, andre former for fees mm.

Jeg er omfattet af revisorlovgivningens krav om obligatorisk efteruddannelse, forsikring, kvalitetsstyring af opgaver mm. Jeg lever endvidere op til persondatabeskyttelsesreglernes krav mht. beskyttelse af persondata og indgåelse af databehandleraftaler. Jeg er medlem af FSR – danske revisorer. Jeg lever op til branchens etiske regler, herunder krav til revisor om integritet og fortrolighed i kundeforhold.

Jeg samarbejder selvfølgelig med de rådgivere, du sædvanligvis har knyttet til din virksomhed. Et konstruktivt og effektivt samarbejde kunden og rådgivere imellem er klart et must og en forudsætning for, at virksomheden opnår størst mulig synergi og værdi af den service og rådgivning, der efterspørges.