Iværksættere

Omtalen af produkter/ydelser nedenfor er alene vejledende. Vi drøfter altid indledningsvis dit behov og dine forventninger til løsning af en opgave. Du har mulighed for at skræddersy et produkt præcis til den proces og det behov, der passer til dig og din virksomhed. 
Kontakt mig om produktblade, der uddyber de enkelte produkter i ”paletten”.

Som iværksætter har du ideerne, gåpåmodet og dynamikken. Udfordringen kan være at få det hele på ”skinner” bl.a. via en forretningsplan, et økonomisk overblik og en finansieringsmodel. I forhold til finansieringsmodellen kan udfordringen desuden være, at din virksomhed ikke har en historik, der kan dokumentere det kommercielle potentiale.

Det betyder, at din succes som ”fundraiser” i høj grad afgøres af dit præsentationsmateriale. Det kan dreje sig om din forretningsplan, kalkuler og budgetter. Det er dine kvalifikationer og disse materialer, der skal bidrage til den tillid og troværdighed, der gør, at andre vil deltage med den del af en finansiering, som du ikke selv råder over.

Som iværksætter er der mange vinkler på virksomhedens opstart og drift du skal afdække. Jeg kan hjælpe dig til en 360 graders afdækning. Jeg er en god sparringspartnere mht. din Forretningsmodel. Jeg kan endvidere guide dig mht. mulighederne for brug af offentlige tilbud om rådgivning og vejledning. Jeg hjælper dig også gerne på vej med netværkskontakter - i eller uden for din branche.

Jeg kan understøtte hele processen og medvirke til, at du samlet har et materiale, der er brug for, dels til en præsentation for kreditgivere og investorer, dels til at sætte struktur på dine initiativer og styring i de indledende faser.

Jeg har erfaringer i samarbejdet med Vækstfonden. I nogle situationer kan en finansieringsløsning med Vækstfonden være et vigtigt element for at få en samlet finansieringsløsning på plads. Kontakt mig gerne på et tidligt tidspunkt i dine overvejelser. Jeg står altid til rådighed også omkring en uformel dialog.