Vækstvirksomheder

Omtalen af produkter/ydelser nedenfor er alene vejledende. Vi drøfter altid indledningsvis dit behov og dine forventninger til løsning af en opgave. Du har mulighed for at skræddersy et produkt præcis til den proces og det behov, der passer til dig og din virksomhed. 
Kontakt mig om produktblade, der uddyber de enkelte produkter i ”paletten”.

Mange virksomheder, der allerede har skabt et godt økonomisk fundament, en tilfredsstillende markedsposition mv., vil over tid opleve, at der opstår en mulighed – eller et potentiale for at bygge på de nuværende aktiviteter. Det kan f.eks. være via:

  • Markedsudvikling.
  • Tilførsel/udvikling af kompetencer.
  • Automatisering.
  • I forbindelse med et generations-/ejerskifte.

Der kan også være tale om en Start Up virksomhed, der er kommet godt i gang og nu har mod på at vækste (er nået til en Scale Up fase). I planerne om vækst vil der kommer mange ”bolde i spil” set i forhold til virksomhedens udvikling på både kort og lang sigt. Overvejelser er i høj grad forbundet med både strategiske og økonomiske dimensioner. Der vil typisk være behov for nogle skarpe analyser, kalkuler, budgetter og handlingsplaner. 

Jeg medvirker til at strukturere processen mht. det økonomiske beslutningsgrundlag: Analyser, kalkulere, budget mm. Formålet er at bidrage til nogle realistiske fremskrivninger af aktiviteter og økonomi. Endvidere at bidrage til et gennemsigtigt materiale, der både kan danne grundlag for virksomhedens egen beslutning og samtidig danne grundlag for, at virksomheden kan tiltrække den ansvarlige kapital eller lånefinansiering, der er krævet for at gennemføre de vækstplaner, der arbejdes med.

Jeg har erfaringer fra samarbejdet med Vækstfonden. I nogle situationer kan en finansieringsløsning med Vækstfonden være et vigtigt element for at få en samlet finansieringsløsning på plads. Kontakt mig gerne på et tidligt tidspunkt i dine overvejelser. Jeg står altid til rådighed også omkring en uformel dialog.

Projektansøgninger – Væksthus – Vækstfonden - Erhvervsstøtte – EU-projekter mm.

Jeg følger markedet for offentlige erhvervsfremme initiativer, der kan hjælpe virksomhederne på vej med bl.a. relevant rådgivning, vejledning, projektdeltagelse, finansieringsløsninger mm. Det gælder bl.a. erhvervsfremmeinitiativer under:  Væksthus Syddanmark, Vækstfonden, Lokale erhvervsfremme initiativer, jf. bl.a.: Erhvervsudvikling ProVarde, Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU) og Business Regions Esbjerg (BRE), UdviklingVejen, Billund Erhvervsfremme, Eksportfremme ordninger. Jeg har erfaringer fra samarbejde med Vækstfonden om iværksætterlån, kaution, garantier mm.

Kontakt mig gerne såfremt du og din virksomhed arbejder med konkrete opgaver og initiativer, der evt. kan kobles på eksisterende – eller kommende erhvervsrettede projekter. Det være sig inden for efteruddannelse og kompetence udvikling, markedsudvikling, branche networking, regional udvikling, eksport osv.