Økonomi - Private

Omtalen af produkter/ydelser nedenfor er alene vejledende. Vi drøfter altid indledningsvis dit behov og dine forventninger til løsning af en opgave. Du har mulighed for at skræddersy et produkt præcis til den proces og det behov, der passer til dig og din virksomhed. 
Kontakt mig om produktblade, der uddyber de enkelte produkter i ”paletten”.

Familieøkonomi

Har du behov for sparring på din privatøkonomi og et nyt ”sæt øjne” på mulighederne? Jeg har stor erfaring med at sætte i system, skabe overblik og medvirke til at finde nye råderum i din samlede økonomi. Jeg kan hjælpe med at skabe overblik over dine: 

  • Indkomstforhold.
  • Offentlige tilskud.
  • Faste udgifter.
  • Andre ”leveomkostninger” (variable udgifter).

Jeg kan medvirke til at identificere områder, hvor du kan spare penge og områder, hvor du ikke bør ”gå over hvor hegnet er lavest”. Jeg hjælper gerne med at vurdere dine lån/indlån i pengeinstitut og eventuelle andre lån. 

Formålet kan være, at du ønsker et samlet overblik over din økonomi f.eks. med henblik på en videre optimering eller overvejelser om større investeringer, hus, sommerhus, pension mv. Jeg er gerne med hele vejen fra et overblik, budget, skatteforhold, dialog med jeres pengeinstitut mv. til realisering af dine planer og målsætninger.


Køb af deltidslandbrug

Jeg har stor erfaring med økonomisk rådgivning mv. inden for landbruget herunder rådgivning i forbindelse med erhvervelse af både heltids- og deltidslandbug. Da et deltidslandbrug også typisk kan være en erhvervsejendom, er der ikke de samme forbrugerbeskyttelses regler på dette område som ved erhvervelse af f.eks. et parcelhus eller en lejlighed (krav om tilstandsrapport, mm.) 

Jeg kan medvirke til nogle opmærksomhedspunkter omkring det konkrete deltidsbrug, som kan få betydning for både prissætning og jeres muligheder for at udnytte ejendommen til de formål, I har i tankerne.

Skal ejendommen udnyttes til landbrugsdrift eller andet erhverv, er der bl.a. spørgsmål i fht. miljøgodkendelse, skat ved erhvervelsen, skat i forhold driften, spørgsmålet om dagpengeret mm. som er væsentlige at være opmærksom på i forbindelse med jeres overvejelser.

Ejendommens skattemæssige kvalifikation har stor betydning for jordens løbende beskatning og ejendommens indplacering i reglerne om ejendomsavance ved et senere salg.

Går I med drømme om at erhverve et deltidslandbrug, kan jeg hjælpe Jer med et samlet overblik over de økonomiske vinkler på et køb. Jeg kan bistå med udarbejdelse af et budget for en erhvervelse og en belysning af jeres økonomi efter et eventuelt køb. Jeg kan endvidere henvise til - og samarbejde med relevante fagpersoner, såfremt der er fagspecifikke forhold, der kræver en nærmere vurdering. I er altid velkommen til en uformel indledende dialog.