Priser

Mine ydelser er både kvalitets - og prismæssigt konkurrencedygtige. Jeg leverer til tiden og til den aftalte pris. Prisen fastsættes under hensyn til arbejdets karakter, omfang og hvorvidt arbejdet er et led i et løbende samarbejde eller en enkeltstående ydelse. 

Vi planlægger i fællesskab, hvordan opgaven skal løses, hvilken proces og hvilke samarbejdspartnere, der skal indgå i en opgaveløsning. Vores samarbejde skal sikre, at opgaven løses effektivt, med en hensigtsmæssig arbejdsfordeling og med et klart mål for øje. Mit fokus er på, at du får en service og et produkt, der virker og skaber værdi for dig og din virksomhed.

Ny kunde

Som ny kunder tilbydes du et gratis og uforpligtende møde, hvor vi både har mulighed for en helt åben dialog og kan se på mulighederne for at løse en aktuel opgave mv.

Proaktiv

Jeg lægger vægt på at være en dynamisk samarbejdspartner for din virksomhed. Konkret betyder det bl.a.: 

  • At jeg vil forstå de vilkår, der er i din branche og de sammenhænge, din virksomhed opererer i.
  • At jeg efter aftale inddrager både dit og eget netværk i en opgaveløsning.
  • At jeg af egen drift kommer med ideer eller forslag på nye områder, hvor der kan tilføres din virksomhed værdi, også selv om det ligger uden for den oprindelige aftale eller opgave
  • At jeg gerne træder ind som en strategisk sparringspartner i spørgsmål, som er knyttet til din kerneforretning.
  • At jeg selvfølgelig inddrager ny viden om økonomi- og virksomhedsstyring, strategi, skattelovgivning o. lign. i min rådgivning.