Præsentationer

Omtalen af produkter/ydelser nedenfor er alene vejledende. Vi drøfter altid indledningsvis dit behov og dine forventninger til løsning af en opgave. Du har mulighed for at skræddersy et produkt præcis til den proces og det behov, der passer til dig og din virksomhed. 
Kontakt mig om produktblade, der uddyber de enkelte produkter i ”paletten”.

Der kan være situationer hvor virksomheden har behov for en målrettet og sammenhængende præsentation af relevante vinkler på virksomhedens aktiviteter og udvikling.

Jeg har et godt blik for at medvirke til et skriftligt præsentationsmateriale, der effektiv kan kommunikere de oplysninger om virksomheden, som er nødvendige, hensigtsmæssige og tilstrækkelige i den givne sammenhæng. 

Det kan være et materiale, der i kombination af regnskabs- og budgettal, andre nøgletal, grafer og tekst mm. giver målgruppen en indsigt, der kan danne afsæt for en kvalificeret dialog. Nedenstående er nævnt eksempler på situationer hvor en sammenhængende præsentation er relevant. Det kan være oplæg: 

  • Til en bestyrelse vedrørende strategi, opkøb, væsentlige investeringer i kapacitet, domicil mm.
  • Til långivere og ejerkredsen om aktuelle investerings - og finansieringsplaner.
  • Til brug for projektansøgninger.
  • Om innovation- og udviklingsaktiviteter/- projekter.
  • Om indgåelse af nye samarbejdsrelationer.
  • Om omstruktureringer, fusion, spaltning, tilførsel af aktiver mm.
  • Om ejerskifte af ejerandele eller virksomheden som helhed, overdragelse af aktiviteter mm.

Erfaringen er at et gennemsigtigt materiale (en sagsfremstilling), der indeholder de relevante oplysninger og som er konsistent og troværdigt i sit indhold, kan medvirke til en hurtigere og mere kvalificeret proces i forhold til det, der aktuelt er ”på spil” for virksomheden.